SOLUTION

Smart Home คือ ระบบบ้านอัจฉริยะ ที่เราสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยที่เราไม่ต้องอยู่ที่บ้าน กล่าวคือ เราสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นอกจากจะสั่งการผ่านตัวแอพพลิเคชั่นแล้วนั้นเรายังสามารถสั่งการผ่านเสียงให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทำงานหรือหยุดทำงานได้

Smart Home Solution แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
 • ระบบอัตโนมัติ (Automation)
 • ระบบความปลอดภัย ( Security)

ระบบอัตโนมัติ หรือ Automation

การทำงานแบบอัตโนมัตินั้น จะเป็นการควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าปลั๊กไฟ และไฟส่องสว่าง โดยการสั่งการผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือผ่านคำสั่งเสียงทำได้ 4 วิธี

1.       เลือก ปิด/เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไฟได้จากนอกบ้านผ่านตัวแอพพลิเคชั่นหรือเมื่ออยู่ในบ้านสามารถสั่งการผ่านเสียงให้เปิด/ปิด ไฟ เครื่องเสียง ผ้าม่าน ไปยังแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

2.       เชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ เข้าร่วมกันได้ เช่น ถ้าเปิดประตูบ้านต้องการมี ไฟส่องสว่าง แอร์ หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องการให้ทำงานเปิดขึ้นมาการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์ต่างๆ เรียกว่า scene

3.       การสร้าง Scene เป็นการสร้างคำสั่งบนสมาร์ทโฟนโดยการสร้างคำสั่งผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นคำสั่งแบบ One touch control คือกดเพียงปุ่มเดียว และการสั่งการด้วยเสียงเพียงหนึ่งคำสั่ง อุปกรณ์ทุกตัวที่สร้างไว้จะทำงาน

4.       ระบบตั้งเวลาทำงาน เป็นการตั้งเวลาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และกลุ่มคำสั่งต่างๆ ให้ทำงานหรือหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนด โดยสามารถตั้งค่าผ่านตัวแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

ระบบการทำงานอัตโนมัติ แบ่งได้เป็น

 • ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ
 • ควบคุมการเปิด/ปิดไฟได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือผ่านคำสั่งเสียง
 • ควบคุมระดับความสว่างของไฟ
 • เปลี่ยนสีไฟตามที่ต้องการได้
 • ตั้งเวลาเปิด/ปิด อัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • ควบคุมการเปิด/ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง ผ้าม่านไฟฟ้า ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือผ่านคำสั่งเสียง
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านตัว Smart plug ว่าอุปกรณ์กินไฟมากเกินไปหรือไม่
 • ระบบการจัดการน้ำอัตโนมัติ
 • ควบคุมและตรวจสอบสถานการณ์เปิด/ปิดวาล์วน้ำได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น
 • ตรวจจับการรั่วซึม รั่วไหลของน้ำ ได้ผ่านตัว water sensor
 • ระบบการจัดการ การเข้า-ออกบ้าน
 • ควบคุมการเข้า-ออกบ้าน สามารถสร้าง Scene ได้ว่าต้องการให้อุปกรณ์ตัวไหนให้ทำงานบ้างเวลาเปิดประตูเข้ามา 

 

 


ระบบความปลอดภัย (Security)

ระบบความปลอดภัย เป็นระบบที่ไว้แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น โดยจะมีการแจ้งเตือนผ่านตัวอุปกรณ์เองและแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ระบบความปลอดภัยมีการทำงาน 3 วิธี

1.       ทำงานด้วยระบบกล้องวงจรปิด

 • ระบบกล้องวงจรปิด เปรียบเสมือนตาของบ้าน เราสามารถดูเหตุการณ์ภายในบ้านผ่านกล้องวงจรปิดผ่านตัวแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้แบบ Real time นอกจากนี้ยังมีระบบ two way audio สามารถพูดคุยสนทนากับคนหน้ากล้องได้

2.       ทำงานด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ
 • อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ จะทำงานเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น โดยผ่านการตรวจจับเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟไหม้ น้ำท่วม เป็นต้น และเมื่อมีการตรวจจับแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนจากตัวอุปกรณ์และยังมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนด้วย


3.       ระบบควบคุมการเข้า-ออก
 •  มีระบบแจ้งเตือนและบันทึกเวลาการเปิดประตู โดยส่งทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิด/ปิด ประตู

                        
Powered by MakeWebEasy.com